Onze algemene voorwaarden

De informatie verzonden met emailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie informatie kennis te nemen, is verboden. Indien de ontvanger van het emailbericht niet de geadresseerde is of niet gerechtigd is tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt de ontvanger van het emailbericht verzocht het bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op elk emailbericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons kantoor geen accountantscontrole toegepast.